2023

Ek Bharat Shreshta Bharat

Our MD, Mohan Shyam Prasad Garu, Felicated By The Honourable Governor of Tamil Nadu Thiru R.N.Ravi During EK Bharat Shreshta Bharat Programme.